EucharistieAlgemene Info

Waarom moet u hier bij zijn...?

Pasen, Jezus’ glorievolle verrijzenis, is bij uitstek het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Het Feest der feesten. Zijn verrijzenis bevindt zich in het hart van de Paaskring.  Met 40 dagen van vasten en bidden bereiden we ons voor op deze geweldige dag.

"Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Wij zijn geschapen om lief te hebben en te worden bemind, en Hij is mens geworden om het ons mogelijk te maken lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad.“ (Heilige Moeder Teresa)

Hoe kunnen we in ons dagelijks leven Christus navolgen? Verlangt u naar verzoening en vernieuwing van uw geloof? Door middel van stille tijd en verdieping, ingeleid door pr. Eugen Graas en Marc Goris zullen we dit samen gaan ontdekken.

Komt u ook?

Parallel zal er een programma plaats vinden voor kinderen van 0 t/m 15 jaar.